Aanmelding

U kunt via e-mail,Whatsapp/SMS of telefonisch contact opnemen voor een afspraak te maken. Zie hier voor de contactpagina van ThuisHoren Ergotherapie. Een verwijzing is voor de meeste zorgverzekeraars niet nodig. Bij DTE(Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) wordt er tijdens de eerste afspraak een korte screening gedaan

Intakegesprek/kennismaking

Tijdens de eerste afspraak gaan we bekijken welke hulpvragen er zijn. Hiervoor zullen we een aantal vragenlijsten voor doornemen. We zullen daarnaast doelen en verwachtingen van de ergotherapeutische behandeling in kaart brengen. Vervolgens kunnen we van start gaan met de behandeling

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag kan de behandeling uit verschillende onderdelen verstaan, zo kan er coaching en training zijn bij het gebruik van hulpmiddelen en vaardigheden, maar er kan ook advies en begeleiding zijn in de werksituatie of aanvraag van hulpmiddelen

Evaluatie/Afronding

Na een paar behandelingen, bespreken we de voortgang en bekijken we of er hulpvragen/doelen zijn waar aan gewerkt kan worden. Indien de doelen bereikt zijn en hulpvragen opgelost zijn dan kunnen we de behandeling afsluiten met een evaluatie.