Veel voorkomende problemen bij auditieve beperkingen

Rol van de ergotherapeut

Aanschaf hulpmiddelen

Advies hulpmiddelen, ondersteuning bij aanvraag van hulpmiddelen. Begeleiding/training met apparatuur voor een effectief gebruik

Acceptatieproblemen

Bespreekbaar maken van een (onzichtbare) beperking, informatie/educatie over acceptatieproblemen, behandeling en advies in tempo van de cliënt   en eventueel doorverwijzen naar maatschappelijk werker of GGZ

Burn-out, verhoogde kans op

Inzichten geven in positieve en negatieve factoren ten aanzien van herstel. Bewustwording van energie balans bij auditieve beperkingen. Adviezen m.b.t het herinrichten van werk/privé- balans

Communicatieproblemen

Geven van communicatie tips, advies en informatie over NGT/NmG, tolken, aanvullende luisterhulpmiddelen en vergoedingen. Begeleiding in aanvraagprocedures en indien nodig training/coaching voor een effectief gebruik van hulpmiddelen

Depressies

Signalerende functie, informatie over mogelijkheden behandeling depressie(met aandacht voor auditieve beperking, doorverwijzingen) behandeling en adviezen op maat, gericht op positief handelen/herinrichten t.a.v herstel

Gevoel van onveiligheid

Analyseren van gevoel en aanreiken van adviezen. Adviseren inzetten van hulpmiddelen om gevoel van veiligheid te vergroten

Isolatie

Advies, begeleiding en coaching m.b.t isolatie. Preventieve rol om isolatie te voorkomen.

Missen van kennis- en achtergrond informatie (algemene ontwikkeling, thuis, werk gerelateerd, enz)

Educatie en kennis overdracht over gevolgen van missen van kennis- en achtergrond informatie voor zowel client als cliëntsysteem. Adviseren in omgaan met missen van informatie

Onbegrip vanuit omgeving

Educatie/training voor cliëntsysteem indien gewenst


Participatieproblemen in horende maatschappij

Begeleiding, advies, coaching bij participatieproblemen op alle handelingsdomeinen: Zorgen/wonen, werken/leren, ontspanning en vrije tijd.

Bespreekbaar maken van toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperkingen in de maatschappij

Stress / prikkelbaar

Begeleiding om inzicht te krijgen en in kaart te brengen van stressoren en adviezen m.b.t omgaan met stress, vergroten zelfkennis

Verlies- en rouwverwerking

Signalerende functie, bespreekbaar maken van gehoorbeperking, behandeling en advies op maat en eventueel doorverwijzen

Verlies van hobby’s

Bespreekbaar maken van gehoorbeperking en de gevolgen hiervan, inzetten en adviseren van hulpmiddelen, kijken naar andere en nieuwe interesse, zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding

Verlies van werk, dreigend verlies van werk

Preventieve rol in voorkomen ziekteverzuim

Analyseren en in kaart brengen van auditieve problemen op het werk, adviseren en inzetten van aanvullende hulpmiddelen. Bijdrage aan vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim en re-integratietrajecten

Vermoeidheid(mentaal/fysiek)

Preventief bespreekbaar maken dat een auditieve beperking veel energie kan kosten. Advies en coaching bij disbalans energetische problematieken. Zorgen voor een evenwichtige balans in het dagelijks leven

Weinig zelfvertrouwen

Advies, begeleiding en coaching om client in eigen kracht te zetten. Denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden