Specialisatie auditieve beperkingen

ThuisHoren ergotherapie heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een auditieve beperking. Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Ook kan er sprake zijn van evenwichtsproblemen, oorsuizen (tinnitus) of gevoeligheid voor geluid (hyperacusis)


De gevolgen van een auditieve beperking kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Vooral het sociaal functioneren kan moeilijk zijn, omdat het lastiger is om te communiceren.


ThuisHoren ergotherapie biedt hulp wanneer u:

  • Het dagelijks leven lastig vindt door een auditieve beperking
  • Vaak vermoeid bent omdat horen (te) veel moeite kost
  • Luisteren in groepen steeds lastiger gaat
  • Door uw gehoorverlies problemen ervaart op het werk
  • Hobby's niet goed kunt uitvoeren
  • Belangrijkesignaalgeluiden niet meer mee kijgt (deurbel, rookmelder, enz)
  • Hulp nodig heeft bij aanvraag en gebruik van aanvullende hoorhulpmiddelen
  • Het moeilijk vindt om met gehoorverlies om te gaan


Ergotherapeut Hanneke Cobelens geeft begeleiding en advies bij auditieve beperkingen en werkt samen met verschillende disciplines, zoals audiciens en audiologisch centra.