Vergoedingen van ergotherapie

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Meer informatie over vergoedingen van ergotherapie vindt u in uw zorgverzekeringspolis.


Geen verwijsbrief nodig

Een verwijzing voor ThuisHoren Ergotherapie kunt u krijgen van de huisarts of specialist. Voor meeste verzekeringen is ergotherapie direct toegankelijk en is een verwijzing niet nodig. Bekijk uw zorgverzekeringspolis wat voor u van toepassing is.