Expertise in auditieve beperkingen

Delen van kennis en kunde aan ergotherapeuten


Er zijn weinig ergotherapeuten in Nederland die gespecialiseerd zijn in auditieve beperkingen. Om kennis en kunde te delen, is het mogelijk om een online consult aan te vragen voor een cliënt. 


Dit zal plaats vinden via videobellen en daarbij zal een schrijftolk (Anne) worden ingezet . Indien de cliënt deelneemt aan het consult is er de mogelijkheid om de schrijftolk ook zichtbaar te maken voor de cliënt. Zo is het mogelijk om te lezen wat er gezegd wordt.


Om het consult efficiënt te laten verlopen zou het prettig zijn om van te voren via mail contact te hebben, zodat:

  • De hulpvraag bekend is
  • Vragenlijsten ingevuld kunnen worden door de cliënt
  • Audiogram doorgestuurd kan worden, indien aanwezig.