Ergotherapie

Door: Ergotherapie Nederland


Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.


Dagelijkse activiteiten uitvoeren

De ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier zodat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan bezigheden op het gebied van wonen en zorgen, werken en studeren, hobby en vrijetijd, slapen, rusten en energiebalans